A2IP

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πρόεδρος:  Pr Sophie de Mijolla-Mellor

Αντι-πρόεδρος: Jacques Sédat

 

Η Διεθνής Εταιρεία Αλληλεπιδράσεις της Ψυχανάλυσης (A2IP – ASSOCIATION INTERNATIONALE INTERACTIONS DE LA PSYCHANALYSE) είναι µια µη κερδοσκοπική επιστηµονική εταιρεία (Νόµος του 1901), δηµιουργηµένη στις 12 Ιουνίου 2011 στο Παρίσι.

Νο Siret : 34906112700024

Έδρα: Οδός Commandant-René-Mouchotte 8, 75014, Παρίσι, Γαλλία.

E-mail : interactions.psychanalyse@gmail.com

Τηλέφωνο : 00 33 (0)1 43432773

Site : www.a2ip-psychanalyse.org

Στόχοι της εταιρείας

Η A2IP σε συνεργασία µε το περιοδικό « Topique – La psychanalyse aujourd’hui » (www.revue-topique.org) οργανώνει επιστηµονικές συναντήσεις και συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέµατα, συσχετίζοντας την ψυχαναλυτική προσέγγιση µε άλλους τοµείς γνώσης, δίδοντας έτσι στην ψυχανάλυση µια θέση στο παρόν, ανοιχτή στον ορίζοντα των πολιτισµών.

Αυτό το άνοιγµα, που ξεκινά ήδη µε τον Freud το 1913 (Das Interesse an der Psychoanalyse) στηρίχτηκε σε µια πανεπιστηµιακή οµάδα έρευνας, που δηµιουργήθηκε το 1990 στο Πανεπιστήµιο Paris 7-Denis Diderot από την Sophie de Mijolla-Mellor, υπό τον τίτλο « Αλληλεπιδράσεις της Ψυχανάλυσης ». 

Το σχέδιό µας βασίζεται στην έννοια της διεπιστηµονικότητας, που σήµερα, περισσότερο από ποτέ, φαίνεται απαραίτητη στην πρόοδο της επιστήµης. Δεν πρόκειται για µια «εφαρµογή» της ψυχανάλυσης αλλά για την εκτίµηση της επιρροής και της απήχησης της φροϋδικής ανακάλυψης του ασυνειδήτου στα ερωτήµατα µε τα οποία ασχολούνται οι επιστήµες του ανθρώπου. Εισηγµένη στον διάλογο, λοιπόν, η ψυχανάλυση η ίδια, που δεν αποτελεί ένα ακινητοποιηµένο σώµα γνώσεων, δύναται να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Φαινόµενο της σύγχρονης εποχής, η Ψυχανάλυση αποτελεί µέρος της πρόσφατης ιστορίας µας και οι έννοιες που προέκυψαν από αυτήν αποτελούν σήµερα, πέραν της κλινικής πρακτικής, µια πρωτότυπη προσέγγιση για τις επιστήµες του ανθρώπου, συνοδοιπόρος και σε διάλογο µε την φιλοσοφία, την ιστορία, τις επιστήµες της γλώσσας και των κοινωνιών.

Εδώ και 25 χρόνια, η οµάδα έρευνας «Αλληλεπιδράσεις της Ψυχανάλυσης» ολοκλήρωσε πολυάριθµες έρευνες (διδακτορικές διατριβές) και δηµοσιεύσεις (βιβλία και τεύχη του περιοδικού Topique), οργάνωσε εθνικά και διεθνή συνέδρια και ανέπτυξε διεθνείς δεσµούς µε πολλά ξένα πανεπιστήµια, µε τα οποία συνεργάζεται τακτικά. 

Ως προέκταση αυτών των ερευνών, η Α2IP προτείνει και εκδιπλώνει τοµείς µελετών (παρατίθενται λεπτοµερώς πιο κάτω) που καταλήγουν σε διαφορετικές εκδηλώσεις:

 • Επιστηµονικές ηµερίδες: «Τα Σάββατα της Α2IP»
 • Διεθνή Συνέδρια
 • Μηνιαία ή διµηνιαία σεµινάρια

Οι έρευνες της Α2IP δηµοσιεύονται τακτικά στο περιοδικό Topique (περιοδικό πιστοποιηµένο σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πρότυπα) το οποίο εκδίδεται τέσσερεις φορές τον χρόνο.

Εγγραφή µελών στην Α2IP

 • Κάθε εγγεγραµµένος στην Α2IP είναι και ενεργό µέλος
 • Ενεργό µέλος µπορεί να είναι κάθε πρόσωπο (ψυχαναλυτής ή όχι) που αιτείται της προσχωρήσεώς του στην εταιρεία και πληρώνει την συνδροµή του τρέχοντος έτους.
 • Οµάδες (εταιρείες, βιβλιοθήκες κ.λπ.) µπορούν επίσης να γίνουν µέλη.
 • Υπάρχει µια µόνο κατηγορία ενεργών µελών.
 • Όσοι το επιθυµούν µπορούν να προτείνουν να γίνουν µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές.
 • Οι τελευταίοι µπορούν να λαµβάνουν µέρος στις επιστηµονικές συναντήσεις, να ενσωµατωθούν σε µια από τις υπάρχουσες οµάδες εργασίας γύρω από διάφορους τοµείς έρευνας και πιθανόν να προτείνουν έναν νέο τοµέα πάνω σε θέµα που να συνδέεται µε το αντικείµενο της Α2IP. Με κριτήριο την πρόοδό τους, οι έρευνες αυτές θα µπορούν να γίνονται στην συνέχεια το θέµα µιας πιο ευρείας επιστηµονικής συνάντησης ή το αντικείµενο µιας δηµοσίευσης.
 • Κάθε τοµέας έρευνας κινητοποιείται από ένα µέλος που καλείται «ανταποκριτής», o οποίος εξασφαλίζει µια διασύνδεση µεταξύ τής εν λόγω οµάδας και του Διοικητικού Συµβουλίου.
 • Το Διοικητικό Συµβούλιο συµβουλεύεται τους επιστηµονικούς ανταποκριτές για να συµµετάσχουν στην προετοιµασία του προγράµµατος και στις παρεµβάσεις που θα γίνονται στις επιστηµονικές ηµερίδες και στα διεθνή συνέδρια.
 • Το ύψος της ετήσιας συνδροµής για το 2015 είναι 60 ευρώ, και 30 ευρώ για τους φοιτητές µε δικαιολογητικό (τρέχουσα φοιτητική κάρτα). Θα πρέπει να πληρώνεται από όλα τα µέλη και δίδει δικαίωµα µείωσης στις τιµές των συνεδρίων.

Για να εγγραφείτε, αποστείλετε µια αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Α2IP, interactions.psychanalyse@gmail.com και µια ταχυδροµική επιστολή µε µια επιταγή στην οποία θα αναγράφεται  « Association Internationale Interactions de la Psychanalyse », που θα την απευθύνετε στον Γενικό Γραµµατέα: Guy Mérigot, 32 bis, boulevard de Picpus, 75012 Paris. (Τηλέφωνο: 00 33 (0)1 43432773)

Διοικητικό Συµβούλιο της A2IP στην Γαλλία

 

Πρόεδρος : Sophie de Mijolla-Mellor

Αντι-πρόεδρος : Jacques Sédat

Γενικός γραµµατέας : Guy Mérigot

Ταµίας : Dominique Fessaguet

Υπεύθυνος της ιστοσελίδας : Pablo Bergami 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Simruy Ikiz

Οργάνωση συνεδρίων : Saïd Bellakhdar et Caroline Saupique

Υπεύθυνη διεθνών σχέσεων : Sophie de Mijolla-Mellor σε συνεργασία µε την οµάδα των µεταφραστών

 

Επιστηµονική Επιτροπή στην Γαλλία

Frédéric Advenier, Branko Aleksić, Nader Barzin, Roseline Bonnellier, Joëlle Bordet, Anne Brun, Robert Colin, Xanthoula Dakovanou, Olivier Douville, Francis Drossart, Nicolas Gougoulis, Florian Houssier, Vassilis Kapsambélis, Alain de Mijolla, Sydney Lévy, Ségolène Payan, Jacques Perget, Anne Perret, Jean Peuch-Lestrade, Gérard Reynier Alain Vanier, Loïc Villerbu, , Jean-Michel Vives, Daniel Zagury.

Διεθνείς συνεργασίες

Marilia Arreguy (Βραζιλία), Maurizio Balsamo (Ιταλία), Jallil Bennani (Μαρόκο), Harold Blum (ΗΠΑ), Jerry Blackman (ΗΠΑ), Mounir Chamoun (Λίβανο), Jean Clam (Γερµανία), Alf Gerlach (Γερµανία), Tevfika Ikiz (Τουρκία), Daniel Kuperman (Βραζιλία), Renato Mezan (Βραζιλία), André Michels (Λουξεµβούργο), Mouzayan Osseiran Houballah (Λίβανο), Riad Ben Rejeb (Τυνισία), Lorena Preta (Ιταλία), Nelson da Silva Junior (Βραζιλία), Esmat Torghashghaei (Ιράν), Myriam Vaucher Winterhalter (Ελβετία).

Οµάδες της A2IP στο εξωτερικό

 

Στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, διευθύνουσα η Pr Tevfika Ikiz

Στην Βραζιλία, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, διευθύνουσα η Pr Marilia Arreguy 

A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse

8 rue du Cdt Mouchotte,

75014 PARIS

interactions.psychanalyse@gmail.com       

Version imprimable | Plan du site
© A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse