ULUSLARARASI PSİKANALİZ ETKİLEŞİMLERİ

DERNEĞİ (A2IP)

Başkan: Prof. Sophie de Mijolla-Mellor

Başkan yardımcısı: Jacques Sédat

ULUSLARARASI PSİKANALİZ ETKİLEŞİMLERİ DERNEĞİ (A2IP)

Uluslararası Psikanaliz Etkileşimleri Derneği, 12 Haziran 2011’de Fransa Paris’te kurulan ve 1901 yasalarına tabi, kâr amacı gütmeyen bir dernektir.

Siret Numarası: 34906112700024.

Merkez ofis Paris’tedir: 8 rue du Commandant René Mouchotte, 75014, France.

E-posta: interactions.psychanalyse@gmail.com            

Telefon: 00 30 (0)1 05 43432773   

Web Sitesi:  www.a2ip-psychanalyse.org

 

DERNEĞİN AMAÇLARI:

Topique dergisi (www.revue-topique.org)  ile baglantili olan A2IP, psikanaliz tarihi ve psikanalizin diğer bilgi alanlarıyla olan etkileşimlerini araştırmaya yönelik ikili dinamik bir sentez oluşturmayı amaçlamaktadır. A2IP; bu çalışmaya, artık psikanalizin diğer bilgi alanlarıyla ilişkisine yönelik çalışmalar içeren genişlemiş bir kapsama dayanarak devam etmeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla; derneğin vizyonu, psikanalize şimdide ve uygarlıklar düzleminde yer vererek, tarihsel olmanın yanında aynı zamanda ileriye dönük de (prospektif) olmaktadır. 1913’te Freud’un da üzerinde durmuş olduğu (Das Interesse an der Psychoanalyse) bu bakış açısı, 1990’da Paris 7 Üniversitesi’nde S. de Mijolla-Mellor tarafından ilk defa kurulan ve halen Paris Diderot Üniversitesi’ndeki “Psikanaliz ve Psikopatoloji İncelemeleri” yüksek lisans programına bağlı olan “Psikanaliz Etkileşimleri” isimli bir üniversite araştırma grubuna dayanmaktadır.

Derneğin amacı artık yalnızca psikanaliz tarihiyle sınırlı değildir; aynı zamanda psikanalizin diğer bilgi alanlarıyla etkileşimine dek uzanan bir amaca sahiptir. Bu eksen “Uygulamalı Psikanaliz” olmamakla birlikte, beşeri bilimler için bilinçdışının Freudyen keşfinin etki ve sonuçlarını değerlendirmenin yanı sıra, bu modellerin bu alanlara özgü etkilerinin, bir tedavi yöntemi ve kuramı olarak psikanaliz üzerine olduğunu da dikkate almaktadır Böylelikle, kavramların karşılıklı olarak iç içe geçmelerini (penetrasyon), bilgi alanlarının özgüllüğünü, nihai geçirimsizliğini (imperméabilité) ve bu nedenle bu etkileşimlerin olası sınırlılıklarını çalışıyor olacağız.

Kuruluşundan bu yana, grubun kimliği, günümüzde araştırmaları geliştirmek için her zamankinden daha fazla gerekli olan disiplinlerarası görüşe dayanmaktadır. Araştırmacıları bir araya getiren ortak eksen, bu grubu epistemolojik kılmaktadır ve çeşitli beşeri bilimler ile ( Felsefe, tarih, dil bilim vs.) kültür alanlarından gelen modellerin psikanalize olan etkilerini tüm biçimleriyle çalışma amacındadır.

25 yıllık varlığı süresince, arastirma grubumuz düzenli olarak iki yılda bir bilimsel çalıştaylar ve uluslararası toplantılar düzenleyerek psikanaliz tarihine yönelik bilimsel bir temel ortaya koymuştur. Bu grup, pek çok çalışma ve yayını teşvik etmekte, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemekte ve kuruluşundan bu yana düzenli olarak çalıştığı yurtdışındaki bazı üniversitelerle uluslararası bağlantılar oluşturmaktadır.

A2IP’teki (aşağıda detaylandırılan) merkezî alanlar bu araştırmanın uzantısı olacaktır:

Bilimsel toplantilar

Uuluslararası toplantilar 

Ayda bir ya da iki kez seminerler ya da çalışma grupları.

A2IP’nin araştırmaları düzenli olarak TOPIQUE dergisinde yayınlanacaktır (Dergi, bilimsel standartlara göre yılda dört cilt yayın yapabilecek vasıftadır).

A2IP’YE ÜYELİK:

Aktif üyeler şeklinde tek bir kategori bulunmaktadır. 

(Psikanalist olan ya da olmayan) kişiler üyelik başvurusunda bulunurlar ve istisnasız her yıl yıllık aidatlarını öderler.

Gruplar da (dernekler, kütüphaneler vb.) üye olabilirler.

Dileyen üyeler, ulusal ya da uluslararası düzeyde bilimsel kurul üyesi olmayı talep edebilirler.

Üyeler, uygun görürlerse, çeşitli araştırma alanlarından birinde var olan çalışma gruplarında birinin parçası olabilirler ya da A2IP’nin amaçlarıyla bağlantılı olarak yeni bir konu önerebilirler. Araştırmalar, ilerleyişlerine göre, sonraki aşamalarda yayın olmanın yanı sıra, geniş bir bilimsel toplantının konusu haline de gelebilir.

Dileyen üyeler, program hazırlıklarında, belirli günlerde ve uluslararası kolokyumlarda görev yapmaya yönelik ofiste yer almak için başvuruda bulunabilirler.

Her eksen, grup meseleleri ile ofis arasındaki aracılığı sağlayan bir üyeye sahiptir.

2012 yılına ait yıllık katkı miktarı 60 €’dur. Öğrenciler için (belgelendirmek şartıyla) 30 €’dur.

Katılım için: A2IP’nin e-posta adresine (interactions.psychanalyse@gmail.com) bir talep yazısı gönderiniz ve A2IP’ye yönelik katkı çekini aşağıdaki adrese postalayınız: Guy Mérigot,

32 bis bd de Picpus, 75012 Paris. Telefon : 00 33 (0)1 43432773

A2IP FRANSA OFİSİ:

Başkan: Sophie de Mijolla-Mellor

Başkan Yardımcısı: Jacques Sédat

Genel Sekreter: Guy Mérigot

Maliye: Dominique Fessaguet

Web sitesi: Pablo Bergami

Iletisim: Simruy Ikiz 

Konferans organizasyonları:  Said Bellakhdar  ve Caroline Saupique

Uluslararası ilişkiler: Sophie de Mijolla-Mellor ve çevrimen ekibi

FRANSA OFISI YABANCI UYELER:

Pr. Tevfika IKIZ – Turkiye

Pr. Mounir Chamoun – Beyrut

Pr Daniella Angueli – Yunanistan

Pr Marilia Etienne- Brezilya

Ofis, derneği yönetmekte ve bilimsel programı için düzenli olarak üyelere danışmaktadır. İçerikler üzerinde karar vermede, Fransa’da gerçekleştirilen seminer ve çalışma günleri ile iki yılda bir uluslararası toplantılar düzenlemek için uluslararası bilimsel kurulun duyurulmasında ve de genel olarak işbirliğine uygun hareket etmede bilimsel kurulun önerilerini alır.

 

FRANSA’DAKİ BİLİMSEL KURUL:

Frédéric Advenier, Branko Aleksić,  Nader Barzin, Roseline Bonnellier, Joëlle Bordet, Anne Brun, Robert Colin, Xanthoula Dakovanou, Olivier Douville, Francis Drossart, Nicolas Gougoulis, Florian Houssier, Vassilis Kapsambélis, Alain de Mijolla, Sydney Lévy, Ségolène Payan, Jacques Perget, Anne Perret, Jean Peuch-Lestrade, Gérard Reynier Alain Vanier, Loïc Villerbu, , Jean-Michel Vives, Daniel Zagury.

 

ULUSLARARASI ISBIRLIGI:

Daniella Angueli ( Yunanistan), Marilia Arreguy (Brezilya),  Maurizio Balsamo (Italya), Jallil

Bennani (Fas), Harold Blum (USA), Jerry Blackman (USA), Mounir Chamoun (Lubnan),

Jean Clam (Almanya), Alf Gerlach (Almanya), Tevfika Ikiz (Turkiye), Daniel Kuperman (Brezilya), Renato Mezan (Brezilya), André Michels (Luxembourg), Mouzayan Osseiran Houballah (Lubnan), Riad Ben Rejeb (Tunus), Lorena Preta (Italya),  Nelson da Silva Junior (Brezilya), Esmat Torghashghaei (Iran), Myriam Vaucher Winterhalter (Isvicre). 

YURTDISI A2IP GRUPLARI :

Turkiye/Istanbul  Pr. Tevfika Ikiz

Yunanistan/Atina  Pr. Daniella Angueli

Brezilya/ Rio de Janerio,  Pr. Marilia Arreguy 

A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse

8 rue du Cdt Mouchotte,

75014 PARIS

interactions.psychanalyse@gmail.com       

Version imprimable | Plan du site
© A2IP - Association Internationale Interactions de la Psychanalyse